Vanessa Prades


  • Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona
  • Col·legiada al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (Num. Col 14.332)
  • Psicòloga General Sanitària acreditada per la Conselleria de Sanitat de la foto carnet VanessaGeneralitat de Catalunya
  • Postgrau teorico-clínic en psicopatologia del nen, l’adolescent i la família des de la perspectiva dinàmica i relacional (Fundació Eulàlia Torras de Beà)
  • Experiència clínica en psicodiagnòstics i tractaments psicoterapèutics individuals i grupals amb nens i adolescents  (CDIAP i CSMIJ)
  • Experiència en l’àmbit de la malaltia mental i discapacitats psíquiques
  • Experiència en la realització de tallers amb adolescents
  • Co-autora del llibre “Elogi de l’hort urbà”  Vidal, A., Prades, V. (2013) Vilafranca del Penedès: Edicions i propostes culturals Andana.
  • Exerceix a Simbòlics Psicoteràpia, centre de psicologia a Vilafranca del Penedès.