Tractaments psicoterapèutics grupals


La psicoterapia en grup s’indica quan les dificultats que predominen en el pacient són els conflictes que tenen a veure amb la interacció amb els altres.

Ser un grup permet generar una experiència relacional entre els seus membres i facilita que s’expressin aquests conflictes en la psicoteràpia. Mitjançant la intervenció del terapeuta i dels propis membres del grup, aquests conflictes es poden fer més evidents i així ser entesos i tractats.