Exploracions diagnòstiques


Les exploracions diagnòstiques ens ajuden a entendre la singularitat del cas. Entenem que cada persona té una manera pròpia d’entendre el món i les relacions, i per tant, és important conèixer la persona per entendre el seu malestar.

Anomenem ‘exploracions diagnòstiques’ al conjunt de sessions que es realitzen un cop feta una visita inicial. Poden tenir una duració variada (de 3 a 5 sessions) on el professional, a partir del diàleg, de la passació de proves específiques o de la observació del joc i la conducta, es fa una idea més acurada de què pot estar passant, quines poden ser les causes que originen el malestar i fer una primera aproximació diagnòstica. Pensem que les persones som dinàmiques, estem en constant canvi i, per tant, és important tenir en compte que el diagnòstic que es dóna en aquell moment, correspont al moment emocional en què es troba el nen o l’adult, i que l’haurem d’anar revisant a mesura que anem treballant en teràpia.