Maria Regueira Camps


  • Graduada en Educació Infantilfoto carnet maria
  • Màster en Psicopedagogia
  • Experiència en l’àmbit educatiu amb nens/es d’infantil
  • Experiència en l’àmbit educatiu amb nens amb NEE (cicle infantil, inicial i superior)
  • Experiència en el treball reeducatiu amb nens amb dificultats escolars
  • Experiència en el treball reeducatiu dins de les escoles
  • Experiència en mediació en grups de nens/es