Intervencions reeducatives i acompanyament escolar


Espai conduït per la Maria Regueira Camps, mestra d’educació infantil especialitzada en la intervenció psicopedagògica en nens amb necessitats educatives especials. Aquest servei té com a objectiu principal potenciar la motivació pels aprenentatges treballant, integrant i reforçant aspectes com la organització de l’agenda i del temps, la atenció i la concentració, la autonomia en els deures, etc.

Treballem de forma creativa, dinàmica i engrescadora, adaptant-nos a les necessitats de cada nen/a, i tenint en compte els aspectes emocionals que poden estar interferint en els aprenentatges. Cada cas es treballarà en coordinació amb una psicòloga del centre, que serà qui faci la primera trobada amb la família i el seguiment del nen.

Les sessions tenen una durada de 1 hora, amb una freqüència de 1 o dos cops per setmana, i poden ser intervencions indivuals o en petit grup (3- 4 nens màxim).