Intervencions en la primera infància


En els primers anys de vida s’estableixen les bases de com serà cada persona al llarg de la seva vida. És important doncs poder ajudar a les famílies tant en aspectes de la criança i el vincle amb el seu fill, com en l’abordatge de problemes o trastorns més específics des del naixement fins als 6 anys.