Berta San José Plana


  • Llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona
  • Col·legiada Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (Núm. col. 21505)
  • Psicòloga General Sanitària acreditada per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya
  • Màster en Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la infància i l’adolescència (UB)
  • Màster en Formació del Professorat, especialitat orientació educativa (UPF/UOC)
  • Postgrau teorico-clínic en psicopatologia del nen, l’adolescent i la família des de la perspectiva dinàmica i relacional (Fundació Eulàlia Torras de Beà)
  • Experiència en la realització de tallers amb adolescents i pares
  • Experiència en el treball reeducatiu amb nens amb dificultats escolars
  • Experiència clínica en psicodiagnòstics i tractaments psicoterapèutics individuals i grupals amb nens i adolescents  (CDIAP i CSMIJ)
  • Psicòloga en el CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç) del districte de Gràcia de la Fundació Eulàlia Torras de Beà